Tidningsutdelning försenad i Andersberg och Björksätra

Tidnings- och paketutdelningen är idag tisdag försenad i Andersberg och Björksätra. Den beräknas vara färdig kl. 07:00 i Andersberg och 07:30 i Björksätra.