Tidningsutdelning försenad i Lexe och Forsbacka

Tidningsutdelningen är idag onsdag försenad i Lexe och Forsbacka. Den beräknas vara färdig kl. 09:00.