Tidningsutdelning försenad i Andersberg

Tidningsutdelningen är idag onsdag försenad i Andersberg. Den beräknas vara färdig kl. 08:30.