Tidningsutdelning försenad

Tidnings och paketutdelningen är idag lördag försenad i Hille, Forsbacka och på söder i Gävle. Den beräknas vara färdig kl. 10:00 i Hille och kl. 08:00 i Forsbacka och på söder i Gävle.