Tidningsutdelning försenad

Tidnings- och paketutdelningen är idag torsdag försenad i Hille, Björke, Björksätra och Stigslund. Den beräknas vara klar kl. 11:00 i Hille och kl. 07:30 i Björksätra, Stigslund och Björke.