Sena tidningar i Grusåsen

Pga. nytt tidningsbud och många produkter är tidningen färdigutdelad kl 08:30