sen utdelning i Måssle,åminne och hånger

Pga sjukdom är utdelningen försenad,utdelning pågår.Vi beklagar detta