Kättilstorp och Åsarp sent, utdelning pågår

Vi är sena i Kättilstorp och Åsarp, utdelning pågår