Ingen utdelning av några titlar i dalarna

Ingen leverans sker av tidningen idag på grund av transport/trafik olycka. Dessa tidningar kommer att samlas upp och delas imorgon.