Fredag 4:e mars - Försenad utdelning av morgontidningen

Idag har vi en försening på ett distrikt i Gävle.
Området som berörs är Brynäs.
Utdelningen beräknas pågå fram till ca 09:00.