Försenad utdelning

Försenad utdelning i delar av Årsunda, tidningarna beräknas vara färdigutdelade 08:00.