Distributionsförseningar i Norrtälje i dag Onsdag den 2 September 2020.

Idag är det sent i:

Gransäter, Björknäs, Hallstavik Väster, Herräng – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07:00.

Singö – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07:30.

Yxlan – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00.