Distributionsförseningar i Norrtälje fredagen den 27 november 2020

Idag är det sent i:

Grind ,Gransäter, Fågelsången, Solbacka, Singö, Baltora, Björknäs, Svensboda – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07:00

Yxlan, Rimbo med omnejd, Hallstavik med omnejd – Utdelningen beräknas var klar till klockan 08:00