Distributionsförseningar i Norrsundet idag lördag den 20 mars

På grund av underkylt regn är distributionen av morgontidningar försenad till ca 10:45 idag.