Distributionsförseningar i Gävle idag måndagen den 20 februari

Idag är det sent i:

Södra centrala delarna av Gävle – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:30.

Gävle Strand och delar av Brynäs – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07:30.