Dalarna förseningar

Hela Borlänge Kommun är försenade med ca 40 minuter idag. Gäller alla tidningar vi delar ut. Klartid ca 07:00

Bäsna – Gagnef området är ytterligare sena i utdelningen. Där blir det utdelat så sent som kl 09:00.

 

Mora- Orsa – Älvdalen är ca 30 minuter sena idag. Klartid ca 08:00 – 09:00 gäller alla tidningar vi delar ut.