Frekvensförändring

Från och med söndag 1 oktober så kommer papperstidningen att ha en förändring av utgivningsdagar.

Den kommer då att delas ut måndag till och med lördag, söndagstidningen upphör.

E-tidningen kommer fortfarande att finnas tillgänglig måndag till söndag.