6/8 Tidningsförseningar i Gävle och Skutskär

Förseningar i Stigslund, delar av Söder och delar av Skutskär beräknas klart 08:00.