Stormen Malik ger störningar i distributionen

Störningar i tidningsdistributionen p.g.a. rådande väderlek.
Stormen Malik medför kraftiga förseningar i utdelningen och risk för att tidningen inte kan delas ut i alla områden.

Ambitionen att dela ut söndagstidningen på måndag i de områden som inte kan delas ut under söndagen.

Texten kan komma att uppdateras