Förseningar p.g.a. stormen Otto

Hård vind ger förseningar i distributionen av LP / NST / HD under lördagen.

Finns även enskilda adresser som inte kan nås pga nedfallna träd/bristande framkomlighet, dessa kommer att delas ut imorgon söndag.