Förseningar p.g.a. storm

Stormen Babette skapar förseningar i distributionen.

Kraftig vind och höga vattenflöden gör att distributionen är försenad på många områden och omkullblåsta träd påverkar framkomligheten. Det finns områden och adresser som inte kommer att kunna nås/delas ut.

Distributionen beräknas pågå fram till kl 10.