Hur gör jag för att få e-faktura för företag (annonskund)?

Om ni är företagsannonskund och vill ha e-faktura anmäler ni det till oss via ett formulär.
Fakturorna levereras elektroniskt till er fakturaväxel. Det tar cirka 10 dagar från anmälan till er första faktura kan skickas elektroniskt.

Fakturaväxel (VAN-leverantör): Strålfors
E-faktura-adress: 5560041815