Tryckeriförsening, försenad utdelning i Axmarby, Hagaström,Lexe och delar av centrala Sandviken

Tidningsutdelningen beräknas var klar klockan 09:15