Tidningsutdelningen försenad i Valbo

Tidningsutdelningen är idag söndag försenad i Valbo. Den beräknas vara färdig kl. 10:00.