Tidningsutdelningen försenad i Valbo och på Söder i Gävle.

Tidningsutdelningen är idag lördag försenad i Valbo och på Söder i Gävle. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.