Tidningsutdelningen försenad i Stigslundsområdet.

Förseningen gäller Backrundan + Vallrundan + Stigsrundan + Furumovägen + Bäver-/Björn-/Rådjur-/Hjortstigen. Beräknas klart ca 08:30.