Tidningsutdelningen försenad i Sätra och Skutskär

Tidningsutdelningen är idag lördag försenad i Skutskär och Sätra. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.