Tidningsutdelningen försenad i Sätra, centrala Gävle och Björksätra

Tidningsutdelningen är idag tisdag försenad i Sätra, centrala Gävle och Björksätra. Den beräknas vara färdig kl. 09:00.