Tidningsutdelningen försenad i Ockelbo, Forsbacka och Barrsätra

Tidningsutdelningen är idag fredag försenad i Ockelbo, Barrsätra och Forsbacka. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.