Tidningsutdelningen försenad i Älvkarleby

Tidningsutdelningen är idag tisdag försenad i  Älvkarleby. Den beräknas vara färdig kl. 10:00.