Tidningsutdelningen försenad i centrala Valbo, centrala Sandviken, Hille och Gävle Strand

Tidningsutdelningen är idag lördag försenad i centrala Valbo, centrala Sandviken, Hille och Gävle Strand. Den beräknas vara färdig kl. 08:30.