Tidningsutdelning Gefle Dagblad inställd/försenad

Tidningsutdelningen av Gefle Dagblad är idag söndag inställd i delar av centrala Gävle, söder, på grund av upplagebrist. Den är också försenad till ca 10:00 på söder i de delar som blir utdelade.