Tidningsutdelning försenad i Valbo

Tidningsutdelningen är idag måndag försenad i delar av Valbo. Den beräknas vara färdig kl. 07:45.