Tidningsutdelning försenad i Valbo, Andersberg, centrala Gävle Norr, Södra Bomhus, Stigslund

Tidningsutdelningen är idag lördag försenad i Valbo, Andersberg, centrala Gävle Norr, Södra Bomhus och Stigslund. Den beräknas vara färdig kl. 09:30 i Valbo och 08:30 i övriga områden.