Tidningsutdelning försenad i Strömsbro, Hille, Valbo, Ockelbo, Barrsätra

Tidningsutdelningen är idag torsdag försenad i Strömsbro, Hille, Valbo, Ockelbo och Barrsätra. Den beräknas vara färdig kl. 09:00.