Tidningsutdelning försenad i Skutskär och Andersberg

Tidningsutdelningen beräknas vara klar 08:30 i Andersberg och 10:00 i Skutskär.