Tidningsutdelning försenad i Skutskär och Andersberg

Försenad utdelning i Andersberg beräknas klart 07:30 och Skutskär beräknas klart 09:00.