Tidningsutdelning försenad i Ockelbo, Lingbo, Valbo, Barrsätra.

Tidningsutdelningen är idag onsdag försenad i Ockelbo, Lingbo, Valbo och Barrsätra. Den beräknas vara färdig kl. 09:00.