Tidningsutdelning försenad i Norrsundet och Nordost i Gävle

Tidningsutdelningen är idag lördag försenad i Norrsundet och Nordost i Gävle. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.