Tidningsutdelning försenad i Norrsundet, Skutskär

Tidningsutdelningen är idag onsdag försenad i Norrsundet och Skutskär. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.