Tidningsutdelning försenad i Hille, Gävle Söder, Lexe

Tidningsutdelningen är idag lördag försenad i Hille, Gävle Söder och Lexe. Den beräknas vara färdig kl. 09:00.