Tidningsutdelning försenad i Hofors, Hemlingby, Järvsta, Mårtsbo, Nordost i Gävle, Sätra, Björksätra

Tidningsutdelningen är idag försenad i Hofors, Hemlingby, Jävsta, Mårtsbo, Nordost i Gävle, Sätra, Björksätra. Den beräknas vara färdig kl. 10:00.