Tidningsutdelning försenad i Åshammar, Lumsheden och centrala Gävle

Tidningsutdelningen är idag tisdag försenad i Åshammar, Lumsheden och centrala Gävle. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.