Tidningsutdelning försenad

Tidningsutdelningen är idag torsdag försenad i Bomhus/Brynäs och i Björksätra. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.