Tidningsutdelning försenad

Tidningsutdelningen är idag fredag försenad i Ockelbo. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.