Måndag 7/2 försenad tidningsdistribution

Idag har vi försenad distribution på ett distrikt i Sandviken.
Områdena som berörs är Barrsätra och Vallhov.
Utdelningen beräknas vara klar till senast 10:00.