Distributionsförseningar inom hela Gästrikland och Älvkarleby kommun idag lördagen den 27 November 2021

Idag är det sent i:

Hela Gästrikland pga tryckeriförsening – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 10:00.