Distributionsförseningar i Sandviken idag fredagen den 18 februari 2022

Idag är det sent i Sandviken:

Björksätra/Stensätra och sjukhusområdet – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08:00.