Distributionsförseningar i Ockelbo, Åmot och Brynäs, idag onsdagen den 18 januari

Idag är det sent i:

Ockelbo och Åmot – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 12:00.

Området Brynäs i Gävle – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 10:00.