Distributionsförseningar i Gävle idag torsdagen den 25 november 2021

Idag är det sent i:

Bomhus – Utdelningen beräknas vara klar 09:00.